Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

TAI XE HANG ( D ) CAN TIM MOT CONG VIEC ON DINH

 

Toi Can Kiem Cho Lai Xe.
    toi ten: Ha The Nguyen. Gioi Tinh: Nam
    Sinh Nam: 1987
Chuyen Nganh: Tai Xe
Trinh Do: 12/12
    Bang lai:  D
Kinh Nghiem: 2007+ 2013
    Nam Cap GPLX: B2(2007) D (2013)
    Tung lai xe cho Cong Ty(Cho Sep)
    Xe Thuong Lai: Du Lich+ Xe Tai
    Ranh Duong 12 Tinh Dong Bang Song Cuu Long.
Loai Hinh Doanh Nghiep Can Tim : Bat Ky
    Lien He: 0933 999 275 (Nguyen)
Email: Hathenguyen@gmail.com
Liên hệ:
Uber
TOP